پلیز شات آپ

یادداشتی در مورد همنت روستا

خیلی خوشوقت بودم که یکی از پخته ترین انسان هایی که در عمر کوتاهم دیده بودم سخنرانی اش را شروع کرد. مردی متواضع، خسته از دانشگاه. اینقدر خسته که هشت سال است نه تدریس می کند نه دانشجوی دکتری می گیرید.

آقای دکتر عبادی از تجربیات می گفت. ایشان اینقدر جذاب هستند که سرفصل صحبت هایشان را بدون اضافه کردن خود می نویسم.

بچه ها فکر نکنید، شما می فهمید و روستایی ها نمی فهمند. ما تو امریکا استادی داشتیم می گفت بجای اینکه حرف بزنید، با روستایی ها صحبت کنید، پلیز شات آپ، برای همین من هم به اعتبار علمی ایشون به شما می گویند پلیز شات آپ!

در حضور یکی از مراجع بود. می گفت تا کی نفت بفروشیم ؟ خام خواری و خام فروشی کار حیوانات است!

دنبال سرمایه های زیر زمینی نباشید، سرمایه های اصلی روی زمین هستند که همان فکر های شماست.

بعضی ها ذهن داروینی دارند، یعنی فکر می کنند که روستا تمام شده و الان باید به شهرها پرداخت. این تفکر خطرناک است.

ما از اول انقلاب نمی خواستیم نفت را انتخاب کنیم، اما الان سیلی خوردیم. دیگر انتخاب نیست، تحمیل است. نفت تمام شد. باید صورت مان را بگردانیم تا در مسیر سیلی نباشیم.

با دادن آب و برق به روستا فکر می کردیم روستا آباد می شود ولی نشد!

توسعه روستا بدون تعامل با اهل روستا کار صحیحی نیست.

روستاها را باید توانمند کرد، آنوقت خودشان تصمیم می گیرند که چکار کنند.

توسعه باید با مردم باشد، برای مردم.

رسیدیم به اینکه برای روستا آب و برق و راه داشته باشیم. توسعه روستا که این نیست!

زندان هم این ها را دارد.

به روستایی ها برق دادیم، فیش برق آنجا رفت، درآمدش کم بود، فقیر شد!

عجله ای برای توسعه نیست، کار جهادی و عجله دوران اش گذشت، شکست خورد، توسعه باید آرام و پایدار باشد.

تا می گویند روستا، می گویند کشاورزی! بنده به عنوان دکتری کشاورزی و دکتری توسعه روستایی می گویم اصلا اینطور نیست. روستا باید در فکر خدمات باشد!

تا طرف کمی لهجه دارد می گویند روستایی هستی!؟

Bill , John , Johnson و زید و عمر را به او یاد دادیم اما بلد نیست چطور پول در بیاورد ؟

تا وقتی ترجمه کار آفرینی را اشتباه باشد، فایده ندارد، برخی فکر می کنند کار آفرینی یعنی تو بگو کار درست کردم، من بگویم آفرین.

ارتباط با روستایی، با کارت روسینه و … حل نمی شود.

تعامل ماها، پدر سالاری بوده

روستایی ها شهری ها را طوری می بینند که انگار حق شان را خورده.

روستایی ها را دیدی نگو من Bill , Johnson , Jack هستم. تو هیچی نمی فهمی!

پیش شرط سلام یعنی صلح، یعنی Peace

Leave A Reply

Your email address will not be published.