شروع به کار سایت مرتضی میرزایی

سایتی که شروع شده و قرار است حالا حالا ها بماند

بسم الله الرحمن الحریم

شروع به کار سایت مرتضی میرزایی

همه ما پیش آمده اسم مان را گوگل کنیم. دوست داریم چه چیزی بیاید؟ خب معلومه، چیزهایی که دوست داریم. مطمئن ترین روش اش چیست ؟ سایت شخصی بزنیم!
البته این شوخی بود، جدی اش این هست که آموزش هایی دیدم، یا تجربه هایی داشتم و چه خوب است که آن ها را برای طالبان این تجربه ها منتشر کنم.

برای کسانی که به این مطالب نیاز دارند می نویسم، چرا که سایت را جایی تبلیغ نمی کنم و هر کسی که می آید و البته قدم اش روی چشم ، یا قبلا سری به سایت زده و یا از طریق گوگل خدمت اش هستم.

Related Posts

برای کسانی که به این مطالب نیاز دارند می نویسم، چرا که سایت را جایی تبلیغ نمی کنم و هر کسی که می آید و البته قدم اش روی چشم ، یا قبلا سری به سایت زده و یا از طریق گوگل خدمت اش هستم.

 

بهرحال بنده ، مرتضی میرزایی ، با کلی تجربیات مختلف در خدمت تان هستم، می نویستم تا سایت رسمی مرتضی میرزایی شروع به کار کند.

چه چیز هایی اینجا پیدا می شه؟

در این سایت نوشته هایی ، نظیر پرسنال برندینگ ، سیستم کنترل پروژه مدرن ، آموزش های فوتوشاپ ، ms project ، آموزش های وردپرس و و و … در خدمت تان هستم. گاهی اوقات هم به یاد ایام قدیم احتمالاً چیزهایی در مورد مهندسی الکترونیک بنویسم.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.